รูปแบบงานพิมพ์ระยะเวลาทำอาร์ตเวิร์คระยะเวลาการผลิต
1. งานรูปเล่ม1-3 วัน7-10 วัน (หลังจากยืนยันแบบพิมพ์)
2. ฟอร์มต่อเนื่อง1-3 วัน10-14 วัน (หลังจากยืนยันแบบพิมพ์)
3. สติ๊กเกอร์ ลาเบล Digital1-3 วัน3-4 วัน (หลังจากยืนยันแบบพิมพ์)
4. งานพิมพ์ Digital1-2 วัน3 วัน (หลังจากยืนยันแบบพิมพ์)