bleed 1

 

ระยะตัดตก  เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานพิมพ์สีทุกประเภท โดยเฉพาะงานนามบัตร   

เนื่องจากนามบัตรที่มีการพิมพ์สีทั้งแผ่น  จะมีสีพิมพ์ไปถึงพื้นขอบๆงานรอบด้าน  หากเราไม่มีการเพิ่มพื้นที่ตัดตกขอบงานไว้

จะทำให้เวลาตัดเจียนแล้ว  อาจจะเกิดขอบขาวรอบงานได้

 

ตัวอย่างงานที่มีระยะตัดตก

 

bleed