11

 

กระดาษเคมีในตัว

     กระดาษที่มีกระดาษสำเนาในตัวเนื้อกระดาษ  ด้านบนจะเป็นกระดาษแบบธรรมดา ด้านล่างของกระดาษถูกเคลือบด้วยเม็ดสีที่บรรจุอยู่ในไมโครแคปซูลหรือสารเคมีรับเม็ดสี

กระดาษแผ่นบนจะถูกเคลือบ ด้านหลังด้วยไมโครแคปซูล  ในขณะที่กระดาษแผ่นล่าง จะถูกเคลือบด้านหน้าด้วยสารเคมีรับเม็ดสีสารเคมีรับ เม็ดสีทั้งด้านหน้าและหลัง

เมื่อมีการเขียนบนชุดกระดาษเคมีแรงกดจะทำให้ไมโครแคปซูลแตกและทำให้เม็ดสี ที่มองไม่เห็นตกลงมาทำปฏิกริยากับสารรับและทำให้ เกิดสำเนาขึ้น

 

 

22

 

กระดาษปรู๊ฟ

     มีเนื้อกระดาษหยาบ สีน้ำตาลหรือ สีขาวหม่น ฉีกขาดง่าย   ราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับพิมพ์หรือ งานจำนวน มากๆ เช่น หนังสือพิมพ์และเอกสารที่ไม่ต้องการคุณภาพมาก

 

 

33

 

กระดาษแบงค์

เป็นกระดาษบางๆ 4 สี  คือ  สีชมพู สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง    นิยมใช้พิมพ์บิลต่างๆ เช่น ตั๋ว บัตรลุ้นโชค หรือใบปลิว ความหนาประมาณ 55 แกรม  

 

 

44

 

กระดาษปอนด์

คือ กระดาษที่นิยมใช้ทั่วไป มีทั้งความหนา 55g - 100g  เป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูง เป็นกระดาษใช้พิมพ์งานที่มีค่า เช่น   ประกาศนียบัตรหรือกระดาษเขียนจดหมาย หรือใช้เป็นชั้นแรกในงานบิล ใบกํากับภาษี